Pobierz i wydrukuj Formularz zgłoszenia
wypełnij i wyślij na adres BS Bytów
Pobierz formularz

lub
skorzystaj elektronicznego generatora PDF

Formularz zgłoszenia

zdarzeń świadczących o wystąpieniu lub podejrzeniu naruszenia
bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym Banku

Bank Spółdzielczy
w Bytowie

Dane klienta
Imię i nazwisko
Adres lub nazwa
i siedziba
PESEL/REGON
telefon kontaktowy
e-mail kontaktowy

Dane dot. zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa systemu IT
Data zdarzenia RRRR-MM-DD
Godzina zdarzenia
źródło(a) ataku - adres IP/nazwa urządzenia z którego nastąpiło zagrożenie (jeśli występuje i jest znane)
cel(e) ataku- adres IP/nazwa urządzenia docelowego miejsca ataku, rodzaj narażonej usługi, atakowanego systemu itp. (jeśli występuje i jest znany)
typ zdarzenia /we właściwej kratce zaznaczyć X/
  • spam
  • złośliwy kod
  • podszywanie się
  • wyłudzenie
  • inny
Opis zdarzenia
  • opis wykrycia oraz przebiegu incydentu
  • konsekwencje (rozmiar możliwych do oszacowania szkód).
  • zasięg szkodliwych działań (liczba zaatakowanych systemów)
  • inne źródła (urządzenia,/ sieci)
  • termin rozpoczęcia i zakończenia
Dowody zdarzenia - np. nagłówki pocztowe, kopia ekranu itp.Proszę przesłać na adres reklamacje@bsbytow.com.pl

Proponowana forma odpowiedzi:
proszę przesłać na podany adres
proszę przesłać na podany adres e-mail

Twój IP: 54.224.108.238