Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Taryfa prowizji i opłat
Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty/prowizji STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:    
1.1. 1) otwarcie rachunku  ____ bez opłat
1.2. 2) prowadzenie rachunku  miesięcznie 3,00 zł
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:    
2.1. 1) dokonywane w placówce Banku ____ bez opłat
2.2. 2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku ____ bez opłat
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku ____ bez opłat
4. Realizacja przelewów: za każdy przelew  
4.1. 1) złożone w formie papierowej:    
4.1.1. a) na rachunki prowadzone w BS   1,00 zł
4.1.2. b) na rachunki prowadzone w  bankach innych, niż w BS   3,00 zł
4.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (www):    
4.2.1. a) na rachunki prowadzone w BS    bez opłat
4.2.2. b) na rachunki prowadzone w  bankach innych, niż w BS   1,00 zł
4.3. 3) realizowane w systemie SORBNET   25,00 zł
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelewy z data przyszłą):    
5.1. 1) realizacja przelewu złozonego w formie papierowej: za każdy przelew  
5.1.1. a) na rachunki prowadzone w BS    bez opłat
5.1.2. b) na rachunki w bankach innych, niż w BS   0,50 zł
5.2. 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy przelew  
5.2.1. a) na rachunki prowadzone w BS    bez opłat
5.2.2. b) na rachunki prowadzone w  bankach innych, niż  w BS   bez opłat
5.3. 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję  
5.3.1. a) złożona w formie papierowej   bez opłat
5.3.2. b) zlożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat
5.4. 4) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję  
5.4.1. a) złożone w formie papierowej   bez opłat
5.4.2. b) złożone za pośrednictwem elektorniczych kanałów dostępu   bez opłat
6. Polecenie zapłaty:  
6.1. 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  ________ bez opłat
6.2. 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 1,00 zł
6.3. 3) odwołanie pojedynczego niezreralizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty ________ bez opłat
6.4. 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika  ________ bez opłat
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję bez opłat
8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:    
8.1. 1) w formie papierowej:    
8.1.1. a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek jeden raz w miesiącu bez opłat
8.1.2. b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego jeden raz w miesiącu bez opłat
8.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta za każdy wyciąg 3,00 zł
8.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta ______ bez opłat
3
9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde zestawienie  
9.1 1) z bieżącego roku kalendarzowego   20,00 zł
9.2. 2) z lat poprzednich   20,00 zł
10. Sporządzenie kopii:  za każdy dokument  
10.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:    
10.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego   6,00 zł
10.1.2. b) z lat poprzednich   6,00 zł
10.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta   1,00 zł
11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 10 zł (w tym VAT)
12. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję 15,00 zł
13. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 10,00 zł
14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  za każdą dyspozycję bez opłat
15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR   za każdy monit bez opłat
16. Za wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku za każdą blokadę 10,00 zł
17. Działania BS  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nierpawidlowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 10,00 zł
18. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK za każdy wniosek 5,00 zł
19. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną , którzy uzyskali tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywcom spadku w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK) za każdy wniosek 5,00 zł
20. Likwidacja rachunku _______ bez opłat
4
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"