Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Taryfa prowizji i opłat
Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty/prowizji Stawak obowiązujaca
1. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed lub przy  postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
1.1. 1) kredyty na działalność gospodarczą/rolniczą:  
1.1.1. a) do 12 miesięcy od 0,1 % do 3,0 %
1.1.2. b) powyżej 12 miesięcy od 0,1 % do 4,0 %
1.2. 2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR do 2% lub na warunkach określonych w umowie z ARiMR
1.3. 3) "AGRA" 2%
1.4. kredyty dla wspólnot mieszkaniowych naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed lub przy  postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
1.4.1. 1) na zakup i montaż kolektorów słonecznych 4%
1.4.2. 2) inwestycyjne od 0,1% do 3,0%
1.4.3. 3) pozostałe cele od 0,1% do 3,0%
1.5. kredyty dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną od 0,1% do 4,0%
2. Prowizja za odnowienie limitu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym  naliczana od kwoty przyznanego limitu kredytu, płatna jednorazowo rocznie za każde odnowienie limitu na kolejny rok obowiązywania umowy kredytowej od 0,1 % do 3,0 %
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                                      naliczana od kwoty prolongowanej 0,5 %                                  nie mniej niż 10,00 zł
4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu od 0,5% do 1,0 %
5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                       naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty od 0,1% do 1,0 %             nie mniej niż 10,00 zł
6. Dyskonto weksla za każdy weksel 20,00 zł
7. Inkaso weksla za każdy weksel 20,00 zł
8. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia za każde zgłoszenie 20,00 zł
9. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik: za każdy egzemplarz zaświadczenia  
9.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą   20,00 zł  (w tym VAT)
9.2. 2) dla podmiotów gospodarczych   30,00 zł (w tym VAT)
10. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności): za każdą opinię  
10.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą   20,00 zł (w tym VAT)
10.2. 2) dla podmiotów gospodarczych   50,00 zł (w tym VAT)
11. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę od 50,00 zł do 500,00 zł
12. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł (w tym VAT)
13. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: za każdy dokument  
13.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą   15,00 zł
13.2. 2) dla podmiotów gospodarczych   30,00 zł
14. Za wysłanie monitu/ upomnienia  za każdy egzemplarz                   monitu/ upomnienia 10,00 zł
       
18
15. Za  wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 10,00 zł
16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: za każdy wniosek  
16.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą   30,00 zł
16.2. 2) dla podmiotów gospodarczych   50,00 zł
     
19
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"