Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Taryfa prowizji i opłat
Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 7. Ubezpieczenia
  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca
1. Ubezpieczenia posiadacza/użytkownika karty płatniczej   karty debetowe
1) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej: miesięcznie  
  a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł
  b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł
2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:  
  a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 1,05 zł
  b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł
3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:  
  a) Wariant Classic  2,05 zł
  b) Wariant Gold 4,75 zł
  Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"  
2.  Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT  jednorazowo, rocznie, kwartalnie, miesięcznie wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka      
a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
  dodatkowo :
  a) śmierć dziecka Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  c) utrata pracy
  d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
  e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
3. Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA  jednorazowo, ratalnie wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata – zniżka składki (– 5%)
2 raty – wartość składki wg taryfy standardowej
4 raty – zwyżka składki (+5%)
     
  a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
  c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM
4. Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r. jednorazowo, ratalnie wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%) 
4 raty – zwyżka składki (+10%)
      
  a) AGRO-CASCO
  b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
  d) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  e) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich
  d) ochrona prawna
  dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM, OCK
       
20
       
5. Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO  jednorazowo, ratalnie wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%) 
4 raty – zwyżka składki (+10%)
      
  a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  b) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  d) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
  e) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
  f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  g) ubezpieczenie Agro Dom
6. Ubezpieczenie BIZNES CESJA  jednorazowo, ratalnie wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%) 

      
  a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
  c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM
21
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"