Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Usługi dla Klientów instytucjonalnych

 

 Obsługa rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Przedsiębiorcy/Rolnicy

Rachunki w EUR

Rachunki w USD

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

 

 

1.1.

1) otwarcie jednego rachunku bieżącego i pomocniczego

4,00 EUR

4,00 USD

1.2.

2) każdego następnego rachunku

4,00 EUR

4,00 USD

1.3.

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego za każdy rachunek bieżący, pomocniczy i każdy następny (kwartalnie)

15,00 EUR

15,00 USD

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

bez opłat

bez opłat

3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

0,2 % od kwoty

0,2 % od kwoty

4.

Operacje bezgotówkowe (przelewy):

 

 

4.1.

1) złożone w formie papierowej:

 

 

4.1.1.

a) na rachunki prowadzone w BS

0,20 EUR

0,20 USD

4.1.2.

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,70 EUR

0,70 USD

5.

Udostępnienie

 

 

5.1.

1) Serwisu SMS:

 

 

5.1.1.

a) SMS-y wysyłane automatycznie (za każdy SMS):

0,10 EUR

0,10 USD

 

- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (na bieżąco, od poniedziałku do piątku)

 

 

6.

Przesłanie pocztą zbiorczego zestawienia operacji na rachunku

bez opłat

bez opłat

7.

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

bez opłat

bez opłat

8.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

 

 

8.1.

1) w formie papierowej:

 

 

8.1.1.

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek

bez opłat

bez opłat

8.1.2.

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

bez opłat

bez opłat

8.2.

3) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego

1,00 EUR

1,00 USD

9.

Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta
Uwaga:
oraz za każdy poprzedni rok

2,00 EUR

2,00 USD

10.

Sporządzenie:

 

 

10.1.

1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku

1,00 EUR

1,00 USD

10.2.

2) odpisu każdego załącznika do wyciągu

0,20 EUR

0,20 USD

10.3.

3) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku

0,20 EUR

0,20 USD

11.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

1,00 EUR

1,00 USD

12.

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

2,00 EUR

2,00 USD

13.

Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia

2,00 EUR

2,00 USD

14.

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

bez opłat

bez opłat

15.

Za przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku

2,00 EUR

2,00 USD

16.

Likwidacja rachunku

bez opłat

bez opłat

 

Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"