Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty/prowizji STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:    
1.1. 1) otwarcie rachunku ________ bez opłat
1.2. 2) prowadzenie rachunku ________ bez opłat
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy ________ bez opłat
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego ________ bez opłat
4. Realizacja przelewów: za każdy przelew  
4.1. 1) na rachunki prowadzone w BS    bez opłat
4.2. 2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż w BS   3,00 zł
4.3. 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET (przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS)   25,00 zł
5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego _________ bez opłat
6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 10 zł  (w tym VAT)
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym  za każdą dyspozycję bez opłat
8. Za przyjęcie,zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję 15,00 zł
9. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 10,00 zł
10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie ________ bez opłat
11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:    
11.1. 1) z bieżacego roku kalendarzowego _________ 10,00 zł
11.2. 2) z lat poprzednich _________ 10,00 zł
12. Sporządzenie kopii: za każdy dokument  
12.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:    
  a) z bieżacego roku kalendarzowego   6,00 zł
  b) z lat poprzednich   6,00 zł
12.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta    1,00 zł
13. Za wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku za każdą dyspozycję 10,00 zł
14. Za likwidację rachunku oszczędnościowego ________ bez opłat
15. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK za każdy wniosek 5,00 zł
16. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną , którzy uzyskali tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywcom spadku w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK) za każdy wniosek 5,00 zł
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"