Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP
<< wróć

Taryfa prowizji i opłat
Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty/prowzji STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ______ bez opłat
2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ______ bez opłat
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek ______ bez opłat
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku ______ bez opłat
5. Realizacja przelewów: za każdy przelew  
5.1. 1) prowadzone w BS    bez opłat
5.2. 2) prowadzone w bankach innych, niż w BS   3,00 zł
6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 10 zł (w tym VAT)
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję bez opłat
8. Za przyjęcie,  zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję 15,00 zł
9. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 10,00 zł
10. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej: za każdą dyspozycję  
10.1. 1) na rzecz BS   bez opłat
10.2. 2) innych podmiotów   10,00 zł
11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na wniosek klienta     
11.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego _______ bez opłat
11.2. 2) z każdego poprzedniego roku _______ bez opłat
12. Likwidacja rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej _______ bez opłat
13. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK za każdy wniosek 5,00 zł
14. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną , którzy uzyskali tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywcom spadku w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK) za każdy wniosek 5,00 zł
6
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..
"" style="cursor:pointer"