Pobierz i wydrukuj Formularz zgłoszenia
wypełnij i wyślij na adres BS Bytów
Pobierz formularz

lub
skorzystaj elektronicznego generatora PDF

Formularz zgłoszenia

zdarzeń świadczących o podejrzeniu lub wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa
danych w systemie teleinformatycznym Banku

BANK SPÓŁDZIELCZY W BYTOWIE

DANE KLIENTA:
imię i nazwisko,
adres lub nazwa
i siedziba
PESEL/REGON
telefon kontaktowy
e-mail kontaktowy

DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA PODEJRZENIA LUB NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU IT:
Data i godzina zdarzenia RRRR-MM-DD, HH:mm
źródło(a) ataku - adres IP/nazwa urządzenia z którego nastąpiło zagrożenie (jeśli występuje i jest znane)
cel(e) ataku- adres IP/nazwa urządzenia docelowego miejsca ataku, rodzaj narażonej usługi, atakowanego systemu itp. (jeśli występuje i jest znany)
typ zdarzenia (we właściwej kratce zaznaczyć X)
  • spam
  • złośliwy kod
  • podszywanie się
  • wyłudzenie
  • inny
Opis zdarzenia
  • opis wykrycia oraz przebiegu incydentu
  • konsekwencje (rozmiar możliwych do oszacowania szkód).
  • zasięg szkodliwych działań (liczba zaatakowanych systemów)
  • inne źródła (urządzenia/sieci)
  • termin rozpoczęcia i zakończenia
Dowody zdarzenia - np. nagłówki pocztowe, kopia ekranu itp.
Załączyć wydruki zrzutów ekranu, wydruki poczty elektronicznej
Proszę przesłać na adres reklamacje@bsbytow.com.pl

Proponowana forma odpowiedzi:
proszę przesłać na podany adres
proszę przesłać na adres e-mail
inna


Twój IP: 3.238.186.43