Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki
RODO
PSD2PayByNet

500+

kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP


Oprocentowanie

<< wróć

Kredyty

dla klientów prowadzących działalność rolniczą


Rodzaj kredytu
Oprocentowanie zmienne *)

 
KREDYTY OBROTOWE z terminem spłaty:
 
a) do 1 roku
WIBOR 12M
+ marża od 1,5 p.p. do 8,0 p.p.
b) pow. 1 roku
WIBOR 12M
+ marża od 2,0 p.p. do 9,0 p.p.
 
 
KREDYTY OBROTOWE „AGRA”
WIBOR 12M
+ marża od1,5 p.p. do 8,0 p.p.
 
 
KREDYTY INWESTYCYJNE z terminem spłaty:
 
a) do 5 lat
WIBOR 12M
+ marża od 1,5 p.p. do 8,0 p.p.
b) pow. 5 lat
WIBOR 12M
+ marża od 2,0 p.p. do 9,0 p.p.
 
 
KREDYTY INWESTYCYJNE z pomocą ARiMR polegającej na częściowej spłacie kapitału
WIBOR 12M
+ marża od 2,0 p.p. do 9,0 p.p.
 
 
KREDYTY POMOSTOWE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych – „Kredyty unijne SGB”
WIBOR 3M
+ marża od 0,3 p.p. do 7,0 p.p.
 
Stawka bazowa WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.
 
Stopa WIBOR 3M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmiana oprocentowania następuje z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału.
 
*) Maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 p.p. (Odsetki maksymalne)

Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2018r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..Z dniem 1 grudnia 2019 r. Bank wprowadza zasadę silnego uwierzytelniania przy każdym logowaniu do Internet Bankingu. Kod uwierzytelniający, który ustanowiliście Państwo po 14 września 2019 r. będzie wymagany każdorazowo do zalogowania się do konta w IB. Dodatkowo logowanie potwierdzane będzie kodem otrzymanym przez SMS. Istnieje możliwość indywidualnej zmiany zasad logowania na dotychczasowe ( silne uwierzytelnianie co 90 dni) – decyzja o zastosowaniu metod bezpieczeństwa należy do Państwa.
Zmiany zasad uwierzytelniania można dokonać w opcji Ustawienia-Bezpieczeństwo.