Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki


PayByNet


kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP

 

Kredyty dla klientów indywidualnych

v  KREDYT ODNAWIALNY W ROR

Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w Banku od minimum 6 miesięcy udzielany jako odnawialny limit w rachunku. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania do wysokości przyznanego limitu;

 • łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy na rachunku,
 • kwota limitu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • okres kredytowania do 60 miesięcy,
 • odsetki płatne od kwoty wykorzystanego kredytu,
 • kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej, która odnawia się automatycznie po 12 miesiącach, nie musisz składać wniosków o przedłużenie.

 

Przykład reprezentatywny kredytu odnawialnego w ROR

 1. Kwota kredytu

6.000,00 zł

 2. Okres kredytowania

60 miesięcy

 3. Oprocentowanie kredytu

  10 %

 4. RRSO

12,69 %

 5. Całkowita kwota kredytu

 6.000,00 zł

 6. Całkowity koszt kredytu:

 3.451,79 zł

    1) prowizja przygotowawcza

     90,00 zł

    2) prowizja za odnowienie kredytu

         (1,5% kwoty kredytu płatna co roku w dniu odnowienia)

    360,00 zł

    2) odsetki

  3.001,79 zł

 7. Całkowita kwota do zapłaty

      (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej  kwoty kredytu)

                  9.451,79 zł

 8. Harmonogram spłaty kredytu:

Kredyt płatny jednorazowo na koniec okresu kredytowania, odsetki od wykorzystanego kredytu płatne miesięcznie, w terminie do końca każdego miesiąca. Przy założeniu całkowitego wykorzystania kredytu przez cały okres kredytowania, ze spłatą jednorazową w dnu wymagalności raty odsetkowe kredytu wynoszą:

 

1) 50,96 zł

11) 49,32 zł

21) 49,32 zł

31) 47,67 zł

41) 50,96 zł

51) 50,96 zł

2) 49,32 zł

12) 50,96 zł

22) 50,96 zł

32) 50,96 zł

42) 50,96 zł

52) 49,32 zł

3) 50,96 zł

13) 50,96 zł

23) 49,32 zł

33) 49,32 zł

43) 46,30 zł

53) 50,96 zł

4) 49,32 zł

14) 49,32 zł

24) 50,96 zł

34) 50,96 zł

44) 50,96 zł

54) 50,96 zł

5) 50,96 zł

15) 50,96 zł

25) 50,96 zł

35) 49,32 zł

45) 49,32 zł

55) 46,03 zł

6) 50,96 zł

16) 49,32 zł

26) 49,32 zł

36) 50,96 zł

46) 50,96 zł

56) 50,96 zł

7) 46,03 zł

17) 50,96 zł

27) 50,96 zł

37) 50,96 zł

47) 49,32 zł

57) 49,32 zł

8) 50,96 zł

18) 50,96 zł

28) 49,32 zł

38) 49,32 zł

48) 50,96 zł

58) 50,96 zł

9) 49,32 zł

19) 46,03 zł

29) 50,96 zł

39) 50,96 zł

49) 50,96 zł

59) 49,32 zł

10) 50,96 zł

20) 50,96 zł

30) 50,96 zł

40) 49,32 zł

50) 49,32 zł

60) 50,96 zł

 


 

v  KREDYT GOTÓWKOWY

Konsumencki kredyt gotówkowy dla osoby fizycznej, na cele bezpośrednio niezwiązane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym rolniczą), podlegający przepisom ustawy o kredycie konsumenckim;

 • okres kredytowania do 7 lat,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • pieniądze odbierasz w gotówce, albo w formie przelewu,
 • środki przeznaczasz na dowolny cel, także na spłatę innych zobowiązań,
 • spłata kredytu w ratach stałych lub malejących,
 • brak opłat za przedterminową spłatę kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa.

 

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego

 1. Kwota kredytu

12.000,00 zł

 2. Okres kredytowania

40 miesięcy

 3. Oprocentowanie kredytu

  9,64 %

 4. RRSO

12,28 %

 5. Całkowita kwota kredytu

12.000,00 zł

 6. Całkowity koszt kredytu:

 2.337,49 zł

    1) prowizja przygotowawcza

     360,00 zł

    2) odsetki

 1.977,49 zł

 7. Całkowita kwota do zapłaty

      (suma całkowitego kosztu kredytu i    całkowitej  kwoty kredytu)

14.337,49 zł

 8. Harmonogram spłaty kredytu w formule rat malejących:

1) 398,25 zł

 8) 381,06 zł

15) 363,86 zł

22) 346,67 zł

29) 329,47 zł

36) 312,28 zł

2) 392,70 zł

9) 376,06 zł

16) 359,42 zł

23) 342,79 zł

30) 327,02 zł

37) 309,82 zł

3) 393,34 zł

10) 376,14 zł

17) 358,95 zł

24) 341,76 zł

31) 322,98 zł

38) 307,13 zł

4) 387,95 zł

11) 371,31 zł

18) 356,49 zł

25) 339,30 zł

32) 322,11 zł

39) 304,91 zł

5) 388,42 zł

12) 371,23 zł

19) 348,81 zł

26) 335,65 zł

33) 319,02 zł

40) 302,38 zł

6) 385,97 zł

13) 368,77 zł

20) 351,58 zł

27) 334,39 zł

34) 317,19 zł

 

7) 375,43 zł

14) 364,18 zł

21) 347,54 zł

28) 330,90 zł

35) 314,26 zł

 

 


 

v  KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • zakup mieszkania, domu, działki budowlanej,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • okres kredytowania nawet do 30 lat,
 • spłata kredytu w ratach malejących lub równych,
 • szybka decyzja kredytowa.

 

Przykład reprezentatywny KREDYTU MIESZKANIOWEGO

 1. Kwota kredytu

200.000,00 zł

 2. Okres kredytowania

240 miesięcy

 3. Oprocentowanie kredytu

4,73 %

 4. RRSO

5,04 %

 5. Całkowita kwota kredytu

200.000,00 zł

 6. Całkowity koszt kredytu:

113.043,71 zł

    1) prowizja przygotowawcza

3.000,00 zł

    2) ustanowienie zabezpieczenia - hipoteka na  nieruchomości

219,00 zł

    3) kosz zwolnienia hipoteki po spłacie kredytu 

100,00 zł

    2) odsetki

109.674,71 zł

 7. Całkowita kwota do zapłaty                                  (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej  kwoty kredytu)

313.043,71 zł

 8. Harmonogram spłaty kredytu w formule miesięcznych  równych rat kapitałowo – odsetkowych:  239 rat po 1290,31 zł oraz 1 rata kwocie 1290,62 zł  (rata wyrównawcza)

 


 

v  POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczka udzielana na cel dowolny, której docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka.

 • okres kredytowania do 20 lat,
 • środki możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • spłata kredytu w ratach malejących lub równych,
 • szybka decyzja kredytowa.

 

Przykład reprezentatywny POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

 1. Kwota kredytu

300.000,00 zł

 2. Okres kredytowania

180 miesięcy

 3. Oprocentowanie kredytu

 6,23 %

 4. RRSO

6,77 %

 5. Całkowita kwota kredytu

300.000,00 zł

 6. Całkowity koszt kredytu:

169.372,19 zł

    1) prowizja przygotowawcza

6.000,00 zł

    2) ustanowienie zabezpieczenia - hipoteka na nieruchomości

219,00 zł

    3) kosz zwolnienia hipoteki po spłacie kredytu 

100,00 zł

    2) odsetki

 163.003,19 zł

 7. Całkowita kwota do zapłaty
(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)

469.372,19 zł

 8. Harmonogram spłaty kredytu w formule miesięcznych  równych rat kapitałowo – odsetkowych: 179 rat po 2.560,41 zł oraz  1 rata kwocie 2.129,39 zł  (rata wyrównawcza)

 


 


v  KREDYT GOTÓWKOWY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Kredyt gotówkowy na dowolny cel którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.

 • okres kredytowania do 15 lat,
 • środki możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • spłata kredytu w ratach malejących lub równych,
 • szybka decyzja kredytowa.

Przykład reprezentatywny KREDYTU GOTÓWKOWEGO ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

 1. Kwota kredytu

85.000,00 zł

 2. Okres kredytowania

144 miesiące

 3. Oprocentowanie kredytu

  6,73% %

 4. RRSO

7,44 %

 5. Całkowita kwota kredytu

85.000,00 zł

 6. Całkowity koszt kredytu:

  33.969,64 zł

    1) prowizja przygotowawcza

1.700,00 zł

    2) ustanowienie zabezpieczenia hipoteka na nieruchomości

219,00 zł

    3) kosz zwolnienia hipoteki po spłacie kredytu 

100,00 zł

    2) odsetki

 39.293,09 zł

 7. Całkowita kwota do zapłaty                                             (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej  kwoty kredytu)

103.969,64 zł

 8. Harmonogram spłaty kredytu w formule miesięcznych  równych rat kapitałowo – odsetkowych:  143 raty po 710,07 zł oraz 1 rata kwocie710,63 zł  (rata wyrównawcza)

 

 

 

 

 
Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2017r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..