Strona główna
Aktualności
O banku >>
Placówki banku
Oferta
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Zrzeszenie SGB
BFG
Sytuacja ek.-fin.
Reklamacje
Ważne linki
RODO
PSD2PayByNet

500+

kalkulatory: depozytowy
walutowy

SWIFT Code/BIC:
GBWCPLPP

Kredyty na działalność gospodarczą

·        kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:

o   posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych).

o   dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.

Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:

o   aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy

o   wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy

o   rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń.

Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej.

Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.

Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu

·        kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

Kredyt ten może być udzielany jako kredyt na finansowanie określonej transakcji, której spłata nie powoduje odnowienia limitu z przeznaczeniem na:

o   zobowiązania wynikłe z trudności płatniczych spowodowanych np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań,

o   na pokrycie należności dłużnika.

·        kredyt inwestycyjny.

Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego).

Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Udział środków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu działalności inwestycyjnej powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej

 

 


Historia
Władze banku
Statut banku
Informacja o outsourcerach
Ład Korporacyjny
Polityka ładu
korporacyjnego
Polityka informacyjna
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Ocena Zasad Ładu Korp. za 2018r.
Opis Systemu Kontroli Wewn.
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsbytow.com.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsbytow.com.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..Z dniem 1 grudnia 2019 r. Bank wprowadza zasadę silnego uwierzytelniania przy każdym logowaniu do Internet Bankingu. Kod uwierzytelniający, który ustanowiliście Państwo po 14 września 2019 r. będzie wymagany każdorazowo do zalogowania się do konta w IB. Dodatkowo logowanie potwierdzane będzie kodem otrzymanym przez SMS. Istnieje możliwość indywidualnej zmiany zasad logowania na dotychczasowe ( silne uwierzytelnianie co 90 dni) – decyzja o zastosowaniu metod bezpieczeństwa należy do Państwa.
Zmiany zasad uwierzytelniania można dokonać w opcji Ustawienia-Bezpieczeństwo.